+40723280392
roboscan3d@hotmail.com


Date fiscale
CUI: RO26163117
Număr de înregistrare: J35/2076/2009

" title="phone" alt="phone">

Aveți o întrebare despre produsele noastre?

Aveți sugestii, observații pe care doriți să le trimiteți?
Contactați-ne completând formularul de mai jos și veți primi un răspuns cât mai curând posibil.
 

BENCECU DE JOS, NR. 187
jud. Timiș, postal code 307326
România

+40723280392
roboscan3d@hotmail.com


Date fiscale
CUI: RO26163117
Număr de înregistrare: J35/2076/2009

Prelucrarea Datelor

Home / Prelucrarea Datelor
305812-P7U86S-562.jpg

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR PERSONALE


Confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru SC. RoboScan Srl și ne dorim să fim cât mai transparenți și deschiși în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, am adoptat politica conform căreia se definește modul de prelucrare și de protejare a datelor dumneavoastră personale.


Operatorul datelor cu caracter personal


SC RoboScan Srl este operatorul datelor cu caracter personal pe care le furnizează Cumpărătorul, iar acesta răspunde de datele cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor: articolul 6 paragraful 1 aliniatul b) Reglementare 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal). 


S.C. RoboScan S.R.L. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Aceste informații vor putea fi folosite de catre S.C. RoboScan S.R.L. în următoarele scopuri:

-pentru a facilita accesul clientului la serviciile 3dteam.ro:

a) creearea și administrarea contului în cadrul platformei 3dteam.ro

b) validarea, expedierea și facturarea comenzilor către client

c) ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau alte probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către client

d) returnarea produselor conform prevederilor legale

e) asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările cu privire la comenzi sau la produsele și serviciile 3dteam.ro. Aceste servicii pot include trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format electronic, telefonic sau prin poștă

f) scopuri statistice, fără ca drepturile și libertățile fundamentale ale clientului să fie afectate

h) îmbunătățirea serviciilor 3dteam.ro și scopuri de marketing: prin mesaje de tip e-mail, SMS, telefonice, mobile push, webpush, etc., conținând informații cu privire la oferta curentă 3dteam.ro, informații referitoare la produsele adăugate în secțiunea ,,wish list,,/ ,,coșul meu,,. 


Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului - S.C. RoboScan S.R.L.- acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul S.C. RoboScan S.R.L.- să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.3dteam.ro.ro. S.C. RoboScan S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. 


Păstrarea datelor cu caracter personal


Datele personale ale Cumpărătorului urmează să fie stocate de către 3dteam.ro atâta timp cât Cumpărătorul are un cont în platforma 3dteam.ro. Cumpărătorul poate să solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau a contului.


Cine are acces la datele dumneavoastră?


Datele Cumpărătorului pot fi transmise în cadrul 3dteam.ro. 3dteam.ro nu transmite, nu vinde și nu cedează terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara companiei 3dteam.ro. Datele transmise unor terți sunt utilizate numai pentru a oferi serviciile 3dteam.ro. 3dteam.ro poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători. 


Prin completarea în formularul de comanda pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activității de creditare, Cumpărătorul își exprimă expres consimțământul că persoanele juridice cu care 3dteam.ro a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidențele proprii în scopul efectuării analizei de credit și să le transmită în vederea consultării informațiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit. 


Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătoresti și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate. 


Temeiul legal pentru prelucrarea datelor


Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la Cumpărător, 3dteam.ro va informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări sau dacă este necesară pentru a încheia un contract, dacă este obligatoriu ca Cumpărătorul să furnizeze datele cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul în care Cumpărătorul refuză.


Unde se stochează datele?


Datele colectate de la Cumpărător sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE), dar pot fi, de asemenea, transferate și prelucrate într-o țară din afara SEE. Orice transfer de acest fel al datelor Cumpărătorului cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate. 

În cazul transferurilor de date în afara SEE, SC RoboScan Srl va utiliza clauzele contractuale standard și Privacy Shield ca garanții pentru țările care duc lipsă de o decizie privind caracterul adecvat al protecției din partea Comisiei Europene.

 

Drepturile Clientului


Dreptul la acces


Clientul/ Cumpărătorul are dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deține 3dteam.ro despre Cumpărător și poate contacta 3dteam.ro care va furniza datele cu caracter personal prin e-mail. 


Dreptul la portabilitate


De fiecare dată când 3dteam.ro prelucrează datele Clientului/ Cumpărătorului cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului sau în baza unui acord, Cumpărătorul are dreptul să obtină transferul unei copii a datelor lui către el sau către o altă adresa. Acesta include numai datele cu caracter personal pe care le-a transmis.


Dreptul la rectificare


Clientul/ Cumpărătorul are dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă cumpărătorul are un cont pe 3dteam.ro, poate să actualizeze datele cu caracter personal din contul său. 


Dreptul la ștergerea datelor


Orice client 3dteam.ro are dreptul și libertatea de a își retrage consimțământul de prelucrare a datelor prin:

- Modificarea setărilor din contul de client

- Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primește de la 3dteam.ro

- Contactarea 3dteam.ro pe adresa de email sales@3dteam.ro.ro printr-o cerere scrisă și datată, sau la numărul de telefon 0745239866. 

Conform Legii nr. 677/2001, Clientul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. RoboScan S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Clientul le furnizează despre el, un membru al familiei sale ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclama, marketing și publicitate precum și servicii de comunicații electronice. Este necesar ca Clientul să furnizeze datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea documentelor fiscale. Refuzul Clientului determină imposibilitatea de a putea livra produsele. 


Solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal se poate realiza în cazul în care:

-datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau Clientul și-a retras consimțământul 


Clientul/Cumpărătorul are dreptul să șteargă oricând orice date cu caracter personal prelucrate de 3dteam.ro, cu excepția următoarelor situații:

• are o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți

• are o comandă deschisă care nu a fost expediată sau doar parțial expediată

• are o datorie neplătită către 3dteam.ro

• dacă există banuială sau a folosit serviciile 3dteam.ro în mod abuziv în ultimii patru ani

• dacă a efectuat o achiziție, 3dteam.ro va păstra datele Clientului cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate. 


Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim


Clientul/Cumpărătorul are tot dreptul să se opună prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim în 3dteam.ro.

3dteam.ro nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor Cumpărătorului sau în baza unor proceduri judiciare.


Dreptul de a vă opune marketingului direct


Clientul are tot dreptul de a se opune marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Când dorește, se poate dezabona de la marketingul direct prin urmatoarele mijloace:

• urmând instrucțiuni din fiecare e-mail de marketing

• modificând setările contului 3dteam.ro


Dreptul la restricționare a prelucrării


Clientul/Cumpărătorul are dreptul să solicite ca 3dteam.ro să restricționeze procesul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal în următoarele situații:

• dacă se opune prelucrării în baza interesului legitim în 3dteam.ro, acesta va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.

• dacă afirmă că datele sale cu caracter personal sunt incorecte, 3dteam.ro trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.

• dacă prelucrarea este ilegală, poate să se opună ștergerii datelor cu caracter personal și să solicite restricționarea utilizării datelor sale cu caracter personal.

• dacă 3dteam.ro nu mai are nevoie de datele Clientului cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a-și apăra drepturile în instanță. 


Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere


Dacă Clientul este de părere că 3dteam.ro prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne poate contacta. De asemenea, are dreptul să adreseze o plângere unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).


Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.